Biển Trời Tình Cha

Tác giả: Vũ Ngọc Toàn

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Mai

Lời bài hát Biển Trời Tình Cha. 1, Đối với con, Cha không là những cánh cò. Không ví dầu như Mẹ đã từng ru con. Nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn Cha trong mắt. Một tình thương Cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ.

Niềm An Vui

Tác giả: Vũ Ngọc Toàn

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Niếm an vui vẫn luôn có thật. Như bửa cơm thanh đạm dưa cà. Giãn đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật Quanh ta ở nơi ta bà. Khi uống ăn nhớ niệm Di Đà.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toàn