Hộp Bút Chì Màu

Tác giả: Nguyễn Tín Nghĩa

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hiền Anh

Hộp bút chì màu cho em những niềm vui. Nhìn lên trang giấy bao nhiêu ơ... mộng mơ. Em vẽ hoa hồng,cây xanh mây trắng. Có con diều tím bay bổng trong nắng vàng. Hộp bút chì màu ba mua để tặng em. Mười hai cây bút xinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Tín Nghĩa