Train

Tác giả: 3 Doors Down
Put me on a train mama
'cause things just ain't the same no more
Put me on a train mama
I'm leavin' today.

I don't want to watch the world spinnin'
I want to be spinning with it
Put me on a train mama
I'm leavin' today.

'Cause I've got the feeling that's for sure
And to know that I can get it makes me want it more
Mama I just want you to know that I'm gonna be fine.

Lord I know it's a chance that I take
But I know you'll forgive the mistakes that I make
There's a life out there and it's gonna be mine.

Put me on a train mama
'cause I can't take this pain no more
Put me on a train mama
I'm leaving today.

There's a world that's out there waitin'
And I know that it's a chance I'm takin'
Put me on a train mama
I'm leaving today.

'Cause I've got the feeling that's for sure
And to know that I can get it makes me want it more
Mama I just want you to know that I'm gonna be fine.

Lord I know it's a chance that I take
But I know you'll forgive the mistakes that I make
There's a life out there and it's gonna be mine.

God knows how long I'll be gone
But maybe one day this train will bring me home.

Put me on a train mama
Ooo put me on a train mama
Put me on a train mama
I'm leaving today.

'Cause I've got the feeling that's for sure
And to know that I can get it makes me want it more
Mama I just want you to know that I'm gonna be fine.

Lord I know it's a chance that I take
But I know you'll forgive the mistakes that I make
There's a life out there and it's gonna be mine.

Put me on a train mama
I'm leavin' today.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 108 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4