Bí Mật

Tác giả: Lee Han Beorn & Lời Việt : Quốc Bảo

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Tâm

Có những lúc thấy em ngồi em ru. Giấu chi giấi chi chuyện riêng tư. Giấu kín giấu kín trong lòng chi em. Yeah... Chẳng có dám nói cho người thân nghe. Giấu thì giấu nhưng lòng vui ghê. Thế mới có lúc em cười trong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lee Han Beorn