Cửa Phật Từ Bi

Tác giả: Nhạc Quỳnh Hoa, thơ Mặc Giang

Ca sỹ thể hiện: Trung Hậu; Thanh Ngọc; Kha Ly

Con xin chắp tay trước Phật đài. Bụi trần buông thả khỏi đôi vai. Hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dai. Cõi tạm phù du không phải là nhà. Con xin chắp tay trước Phật đài. Phật âm vi diệu bóng hào quang. Tỏa chiếu muôn.

Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa

Tác giả: Nhạc Kiều Tấn Minh, thơ Mặc Giang

Ca sỹ thể hiện: Hạ Vy

Mùa xuân em đi lễ chùa. Chân thành dâng hoa cúng Phật. Chắp tay nguyện cầu tha thiết. Nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa. Chân thành thắp nén tâm hương. Nguyện cho tám hướng mười phương. Chúng sanh nhờ ơn.

Trà Vinh Quê Tôi

Tác giả: Nhạc Thanh Phong, thơ Mặc Giang

Ca sỹ thể hiện: Đình Văn

Quê anh ở sát biển Đông. Hai bên mấp mé hai sông mấy bờ. Cổ Chiên hai nhánh lững lờ. Hậu Giang hai nẻo đợi chờ biển Đông. Đó em có biết đâu không? Trà Vinh Trà Vinh anh đó. Trà Vinh Trà Vinh anh đó biết không chưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mặc Giang (Thơ)