Công Nhân Trên Chặng Đường Mới

Tác giả: Kiều Tấn Minh

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca

Vì Tổ quốc gọi ta lên đường. Vì lời của Bác dạy ta luôn gìn giữ trong tim. Công nhân Việt Nam... Công nhân Việt Nam tiến lên theo Đảng. Trên chặng đường mới thênh thang ngày mai. Trên đường công nghiệp hóa vươn lên tầm.

Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa

Tác giả: Nhạc Kiều Tấn Minh, thơ Mặc Giang

Ca sỹ thể hiện: Hạ Vy

Mùa xuân em đi lễ chùa. Chân thành dâng hoa cúng Phật. Chắp tay nguyện cầu tha thiết. Nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa. Chân thành thắp nén tâm hương. Nguyện cho tám hướng mười phương. Chúng sanh nhờ ơn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kiều Tấn Minh