Tâm Tình Ca 4

Tác giả: LM. Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Thanh Uyên

Chiều nào trời khuya hoang vắng núi cây dầu. Buồn đau mồ hôi như máu nhỏ chan hoà. Nằm kia đồ đệ yêu dấu ngủ say vùi. Chúa riêng một mình vì tội nhân thế nâng chén sầu. Lạy cha nhân ái yêu thương bao dung. Luôn.

Tâm Tình Ca 3

Tác giả: LM. Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng

1. Chúa hãy cho con, con tim của Chúa. Để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Như xưa hôm nào ngài đã trăn trối. Nhưng Chúa hỡi Chúa ơi con xin chịu lỗi. Cố gắng bao phen nhưng chưa được.

Phút Linh Thiêng

Tác giả: LM. Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Mai Thiên Vân

Người ơi nào mau tới thờ lạy chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây. Giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm. Nhang thánh chúa trí nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lại chúa. Đồng thanh.