Phú Lục Bắc Hạ Nam Oán - Lê Lai Cứu Chúa

Tác giả: Trần Thiên Hùng
I- Điệu Bắc

Lê Lợi : 1- (------) Nầy Nguyễn khanh (u)
Tiếng quân reo khắp bốn bề vang dội (cộng)
2- Hoà trong trống chiêng lồng lộng (cộng).-----
Chắc giặc Minh lại mở cuộc tấn công (u)
N. Trãi : 3- (------) Tâu Chúa Công (u)
Binh đến thì đã có tướng ngăn (u)
4- Rồi đây lũ giặc xâm lăng (u).-----
Phải tan tành trên đất tổ Hùng Vương (liu)
L. Lợi : 5- (------) Căm giận (cộng)
Thay cho lũ giặc Minh (xê)
6- Cậy đông chúng kéo đến đây (xê).-----
Gieo điêu tàn cho bá tánh sanh linh (liu)
7- (------) Ta là Lê Lợi (cộng)
Nối chí quật cường anh dũng của tiền nhân (u)
8- Nguyện cùng sông núi cỏ cây (u).-----
Thề tử chiến với địch quân (liu).-----

II- Điệu Hạ

L. Lai : 9- (------) Xin khẩn báo (cống)
Tình hình mặt trận phía Tây Nam (liu)
L. Lợi : 10- Ô kìa, Lê Lai tướng quân (Liu).-----
Khanh nói đi trận địa như thế nào? (xề)
L. Lai : 11- (------) Chúa Công ơi (xg)
Thế giặc Minh như biển nổi ba đào (xừ)
12- Quân mình đã quá tiêu hao (xê).----
Chúa Công hãy thu quân để lực lượng bảo tồn (xàng)
13- (------) Nhưng thần e (xê)
Địch quân vây điệp điệp trùng trùng (xừ)
14- Nếu Chúa tôi đồng tử chiến (cống).-----
Không thể nào lường hết hiểm nguy (xê)
15- Thần nguyện hy sinh liều mình cứu Chúa (cống)
Xin Chúa Công hãy cổi long bào (xàng)
16- Cho thần tạm mặc vào (xàng).-----
Cùng xông phá vòng vây (xê).-----

III- Điệu Nam

L. Lợi : (Hơi Xuân)17- Ta (xg) đã biết (xể).-----
Giặc Minh (xê) đã quyết truy tìm (hò)
18- Bắt ta để diệt mầm (hò).-----
Đấu tranh (liu) đang sôi sụt căm hờn (xề)
(Hơi Đảo) 19- (------) Tướng quân ơi (xg)
Lòng ta bao nỡ đành (lịu)
20- Nhìn trang nghĩa sĩ hùng anh (xê).-----
Sa vào tay lũ giặc hung hăng (xg)
L. Lai 21- (------) Là nam nhi (xê)
Chết vinh là chết tại chiến trường (lịu)
22- Chết cho non sông gấm vóc (xể).-----
Của giống nòi anh dũng Rồng Tiên (xê)
23- Để danh thơm truyền lưu muôn thuở (xể)
Thì thần đây cũng hã dạ cam tâm (xê)
24- Chúa công chớ ngại ngùng (xàng).-----
Kíp lên đường cùng Nguyễn tiên sinh (xê).-----

IV-Điệu Oán
(mở ra nhịp 8 Oán dây Tố Loan)

L. Lợi : 25- (------) (------)
(------) Cổi long bào (hò)
Trao người (xự) trung liệt (xự).-----
Ta nghe (xê).----- can trường đày đoạn (xự)
26- Ơn dân (xg) nợ nước (xể).-----
Còn mang nặng (xự) (------)
Vang vang (xg) tiếng trống trận (xự)
nghe máu hận (xự).----- trào dâng (xê)
27- (------) (------)
(------) Hởi hồn thiêng (xê)
Đất tổ (lỉu) Hùng Vương (liu).-----
Lê Lợi (xự).----- một tấm lòng son (xê)
28- Quyết mài gươm (liu) diệt loài hung bạo (xự)
Rèn luyện chí cao (xê) (------)
Cùng ba quân (liu) sát vai (liu)
Giết giặc Minh (xê) cứu nước non nhà (xàng)
L.Lai : 29- (------) (------)
(------) Giống nòi (hò)
Lạc Hồng (xàng) anh hùng (xề).-----
Bao đời (hò).----- đánh đuổi ngoại xâm (xg)
30- Giặc Minh (xg) rồi sẽ (xể).-----
Như giặc Tống Nguyên (xg) (------)
Chúa Công (xê) bớt ưu phiền (xề)
Vì phía trước (lỉu) còn nhiều truân chuyên (liu)
31- Đây (liu) chiếc áo (lỉu).-----
Của ngày khởi binh (oan) (------)
Chúa Công (liu) hãy mặc vào đi (oan)
Để nhớ (lỉu) mãi lời thề (xề)
32- Vì muôn dân (liu) lướt xông tên đạn (xự)
Cứu nước thành công (xê) (------)
Chúa thánh (lỉu) kíp lên đường (xề)
Thần giải phá (lỉu) vòng vây (liu)
L. Lợi : 33- Trông (liu) theo (lỉu).-----
Chiếc áo cửu long (oan) (------)
Giữa đám giặc Minh (liu) hùng hổ như sói lang (oan)
mà tâm can (oan).----- từng hồi đứt đoạn (xự)
34- Từ đây (xg) theo ta (xể).-----
Hận thù sôi sụt (xự) (------)
Ta sẽ (lỉu) tiến quân về (xề)
Thành Đông Quan (liu) (------).

***** *****
Phú Lục Bắc Hạ Nam Oán
Lập bản : Cố NS Tấn Nhì
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Thiên Hùng
Bài này đã được xem 287 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4