Mắt Huế Xưa

Tác giả: Quốc Dũng & Đỉnh Trầm Ca

Ca sỹ thể hiện: Đinh Thị Vân Anh; Ngọc Sơn; Hương Lan; Quang Linh; Vân Khánh; Bảo Yến; Hạ Vy

Dù xa hỏi lòng quên chưa. Huế sang đông Huế buồn trong mưa. Như mắt xưa chiều áo tím. Giận anh nên bước đi ngoài mưa. Màu mắt Huế buồn rưng rưng. Khiến cho anh suốt đời không quên. Ôi mắt thơ đẹp ai oán. Mà phong ba.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đỉnh Trầm Ca