Mục Liên Cứu Mẹ

Tác giả: Huệ Trí

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Đức Thế Tôn từ bi, xin chứng cho tâm thành, thương mẫu thân đọa đày, chịu ngục hình khổ đau triền miên, vô dáng nơi a tỳ, linh hồn người đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền... đọa đày, bao ngày đói khát, bát cơm thâm tình,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huệ Trí