Mục Liên Cứu Mẹ

Tác giả: Huệ Trí
Đức Thế Tôn từ bi, xin chứng cho tâm thành, thương mẫu thân đọa đày, chịu ngục hình khổ đau triền miên, vô dáng nơi a tỳ, linh hồn người đớn đau ngày đêm.

Thương mẹ hiền... đọa đày, bao ngày đói khát, bát cơm thâm tình, lòng.. con hiếu xin dâng, để cho mẫu thân no lòng nhưng nào ngờ có ăn được đâu. Cơm đưa chưa tới miệng đã hóa thành lửa than còn đâu.

Lòng con đau đớn xót xa, biết sao đáp đền thâm ân. Cúi xin Đức Phật từ bi, ban pháp Phật nhiệm mầu huyền di, cứu mẹ thoát a tỳ khổ đau.
(nhạc dạo)

Ơi hỡi Mục Kiền Liên, ta cảm thương cho người. Đây pháp Vu Lan Bồn, đạo nhiệm mầu cứu cho mẹ cha. Ta thuyết cho muôn người cùng thực hành báo ân mẹ cha.

Vu Lan Bồn chính là ngày rằm tháng bảy,Chư Tăng hội về mười phương oai đức vô biên. Hãy mau chí tâm cúng dường và nguyện nhờ phước ơn mười phương, cứu cho mẫu thân của người thoát a tỳ khổ đau cầm giam.

Nhờ công... ơn đức Thế Tôn, mẫu thân sanh về thiên cung, sống nơi cõi trời an vui, thoát a tỳ ngục hình khổ đau, ơi Vu Lan nhiệm mầu huyền di.
(nhạc dạo)

Ơn sinh thành vô vàn to lớn, sánh như biển trời, lòng con ghi nhớ ai ơi. Giữ cho hiếu ân vuông tròn, luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha. Đêm đêm thắp nhang nguyện cầu, Cha Mẹ hiền sống lâu cùng con.

Còn khi Cha Mẹ mất đi, chắp tay lạy cầu mười phương, cứu cho linh hồn mẹ cha, thoát qua đọa đày đau thương, vãng sanh về Di Đà Tây Phương, như Đức Mục Kiền Liên cứu Mẹ hiền thoát vòng đau thương.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: NguoiDepDiamond
Bài này đã được xem 17323 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4