Blue Sky Action

Tác giả: Chưa Biết
I get tired of life
What a world I'm living in
Now I've got it all
Been enough, I'm giving in

The sun is shining, melting the clouds away
Got me some blue sky action
I'm breathing today
I know I'm burning, this is my final day
I'm gonna go out smiling
A king for a day

Stuck in this toxic town
Really takes my breath away
It's either leave or drown
The blue sky getaway
The sun is shining, melting the clouds away
Got me some blue sky action
I'm breathing today
I know I'm burning, this is my final day
I'm gonna go out smiling
A king for a day

A king for a day

A king for a day

[2x]
The sun is shining, melting the clouds away
Got me some blue sky action
I'm breathing today
I know I'm burning, this is my final day
I'm gonna go out smiling
A king for a day
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 23 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4