Ngươn Tiêu Hội Oán - Tống Đế Khóc Bàng Phi

Tác giả: Trần Thiên Hùng
(I)

1- (------) (------)
Nam : (------) Bàng Phi (liu)
hởi (ú).--- thấu lòng Quả nhân (oan)
Khi lệnh truyền (xề).---- cắt đứt mối duyên (oan)
2- Đang (liu) mặn nồng (xề).----
lửa hương (oan) (------)
Để nghe tâm hồn (xề) đau xót (ú)
Vì đâu biển hoá cồn dâu (liu) (------)
3-(------) (------)
Nữ : (------) Từ ngàn xưa (liu)
(------) Có mấy ai (liu)
nhẫn tâm (xế) giết bạn tâm đồng (xề)
Nam : 4- Thế mà Trẫm (liu) là vua (xế).----
có đủ uy quyền (xàng) (------)
Lại phê chiếu (liu) xử giảo ái phi (xê)
thì bảo sao (xê) không thẹn mặt (xự)
5- (------) (------)
(------) Bàng Phi ơi (xê)
Nàng oán trách (liu) Trẫm chăng (liu).----
Mà đôi ngươi (xê).---- diễm ảo mơ màng (hò)
Nữ : 6- Hôm nay (xg) như chất chứa (xể).----
một khung trời (hò) (------)
mây mù (xề) giông tố (ú)
biết thuở nào nguôi (liu) (------)
7- (------) (------)
(------) Phận má hồng (hò)
Theo chồng (xề) vẹn gìn (xàng).----
tấm lòng (hò).---- thiết thạch thủy chung (xg)
8- Ngờ đâu (xg) giông tố (xể).----
đẩy đưa vùi dập (xự) (------)
Nặng mang (xg) chữ hiếu (xê)
Phải cam tâm (xê) làm kẻ tôi loàn (hò)

(II)

9/1- (------) (------)
Nam : (------) Bình Tây Vương (liu)
là cháu (ú).---- của mẫu hậu Thiên Kim (oan)
hồi trào (xề).---- khi thắng giặc Tây Liêu (oan)
10/2- Đã gây (liu) mối tị hiềm (xề).----
với kẻ ác tâm (oan) (------)
Là Bàng Hồng (xề) Tôn Tú (ú)
thân tộc của Bàng Phi (liu) (------)
11- (------) (------)
(------) Xúi Bàng phi (liu)
Nội cung (liu) trình tấu (ú).----
Trân Châu kỳ (xề).---- chiến phẫm của Tây Liêu (oan)
Nữ : 12- Do Địch Thanh (liu) đem về (xề).----
nạp trước bệ đơn (oan) (------)
Thực hư (liu) chẳng tường giả chân (liu)
Xin Thiên Nhan (xê) hãy cho xét lại (xự)
13- (------) (------)
Nam : (------) Nhậm lời tâu (xg)
trước triều nghi (xg) Trẫm (xể).----
Truyền quân (xê).---- thử lại ngọn cờ (xàng)
Nữ : 14/8- Quả nhiên (xg) là cờ giả (xể).----
Bình Tây Vương phải tội (xự) (------)
Khi quân (xg) dối Chúa (xê)
luật nghiêm minh (xê) xử trãm bêu đầu (hò)
15/3- (------) (------)
(------) Bá quan (liu)
(------) xin tha Địch Thanh (liu)
Để cử binh (xế) phạt kẻ lọc lừa (xàng)
16- Đoàn hùng binh (xg) thẳng tiến (xể).----
như nước tràn sóng cuôn (xự) (------)
Đạp dinh (xg) phá ải (xê)
Chúa Tây Liêu (xê) vở mật kinh hồn (hò)

(III)

17/1- (------) (------)
(------) Phải dâng (liu)
Cờ Trân Châu (ú).---- để bải binh (oan)
nhưng mối thù (xề).---- há dễ phôi pha (oan)
Nam : 18- Nhất là nàng (xề) công chúa Phi Long (oan)
nặng mang (oan).---- mối thù chồng (xàng)
nơi sa trường (xề) vắn số (ú)
vì tay Địch Thanh (liu) (------)
19- (------) (------)
Nữ : (------) Nàng giả hình (hò)
Làm con họ Dương (xư) gã cho Địch Thanh (xê)
Những mong (xê) trả mối thù thâm (xg)
20- Bày mưu độc (xự) để thoả (xể).----
Lòng đố kỵ thấp hèn (hò) (------)
Lưới trời lồng lộng (xự) tự ngàn xưa (xê)
nào dễ (xê) lọt được mải lông (xg)
21- (------) (------)
(------) Bao Công (xg)
Quỳ tâu (xg).---- trước bệ rồng (xàng)
Người của họ Bàng (xề).----- là kẻ giã danh (oan)
22- Nàng chính (liu) thật là (xề).----
Công Chúa Tây Liêu (oan) (------)
Đến Tống bang (liu) mong trả thù chồng (xề)
Được Bàng Hồng (xề).---- gởi nhà Dương Thanh (oan)
23- Cùng nhau (liu) sắp bày (xề).----
Kế hại Địch Thanh (oan) (------)
Nhưng trời cao (liu) nào phụ người ngay (liu)
nên kẻ gian (xê) phơi bày mặt thật (xự)
Nam : 24- Bọn gian (xg) đáng tội (xự).----
Nhưng hởi ôi (xê) (------)
Với Bàng phi (liu) Trẫm làm sao (xê)
đang tâm (xê) dứt tình đành đoạn (xự)

(IV)

25- (------) (------)
(------) Nhưng Trẫm là vua (xg)
Giữ giềng mối (xê) xã tắc sơn hà (hò)
Tội phản loàn (xề).---- tam tộc tru di (oan)
Nữ : 26- Nam Thanh Cung (liu) chỉ truyền (xề).----
Trào điển tam ban (oan) (------)
Ôi xót thương (liu) phận hồng nhan (liu)
Vì thương cha (xê) phải lâm vòng hệ lụy (xự)
27- (------) (------)
Nam : (------) Rồi từ đây (xê)
Trẫm (liu) còn đâu (liu).-----
Người Trẫm yêu (xê).---- khi trở giấc canh tàn (hò)
28- Và cùng ai (xg) đối ẫm (xể).----
Ngắm ánh trăng vàng (hò) (------)
Ôi điện ngọc (xự) ôi cung son (xê)
vắng nàng (xê) quạnh quẻ thê lương (xg)
29- (------) Trống trở canh (xg)
Báo đêm sắp tàn (hò) Trẫm cầu mong (xê)
Bình minh (liu) đừng vội đến (xê)
Để Bàng Phi (xê) vẫn say nồng giấc điệp (xự)
30- Trong vòng tay (xg) của Trẫm (xể).----
mãi mãi muôn đời (hò) (------)
Sương đêm mờ nhạt (xự) rượu đắng mềm môi (xê)
Bàng Phi ơi (xê) thôi vĩnh biệt rồi (hò)
31/17- (------) (------)
Nữ : (------) Nghe tiếng chiêng ngân (liu)
lạnh lẽo (ú).---- giữa pháp trường xa (oan)
Nam : Trẫm nát lòng (xề).---- héo hắt tâm can (oan)
Nữ : 32/18- Lặng nhìn (xề) trào điển tam ban (oan)
(------) mà lệ đôi hàng (xàng)
Nam : Ôi yêu nàng (xề) Trẫm yêu mãi (ú)
Hởi Bàng Phi ơi (liu) (------).
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Thiên Hùng
Bài này đã được xem 168 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4