Điều Ước Hạc Giấy

Tác giả: Vi Vi

Ca sỹ thể hiện: Vĩnh Thuyên Kim

Rồi sẽ có những lúc lòng buồn trống vắng. Em có yêu thương mang đến nơi anh. Tình anh nơi đây, tiếng nói anh còn đây. Mà riêng em hôm nay, lặng lẽ cô đơn buồn tênh. Những năm tháng bên nhau ta hoà quyện vào nhau. Ngắm.

Ừ Thì Thôi

Tác giả: Vi Vi

Ca sỹ thể hiện: Vy Thúy Vân

Em nhặt những yêu thương,đong đầy những. Tháng năm qua,giấc mơ..em đang mơ nay chỉ là. Quá khứ.. Anh..mang đến cho em niềm tin,rồi chợt mang. Đến cho em những nỗi vô vọng..ừ thì thôi..giấc mơ. Nay đã tan rồi.. Ừ thì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vi Vi