Noel Về

Tác giả: Linh Mục Nguyễn Duy

Ca sỹ thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

No - el về, No - el về. Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. No - el về, No - el về. Vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. No - el về, No - el về, nguồn bình an dạt dào trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành. Niềm ước mơ

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Duy