Đất Quê Ta Mêng Mông

Tác giả: Hoàng Hiệp & Lời: Dương Hương Ly

Ca sỹ thể hiện: Khắc Dũng; Hoàng Vinh

Mẹ đào hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh. . Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc . Mẹ vẫn đào hầm . Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác. . Bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh. . Tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước. . Hầm mẹ giăng như

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Dương Hương Ly