Teary Eyes

Tác giả: Andrew Goldstein
[Verse 1]
Have you ever lost, lost the light in your life?
Have you ever left, left yourself behind?
Have you ever lied and just replied "I'm fine"?
'Cause I can see you've lost, lost the light in your life

[Pre-Chorus]
Wanna run like your mascara
Wine-stained lips talkin' to the mirror
If the sun comes up, don't even care at all

[Chorus]
Just keep on dancin' with those teary eyes
Just keep on dancin' with those teary eyes
Promise one day, baby, they're gonna dry
Just keep on dancin' with those teary eyes

[Verse 2]
If love has left you with, with a question mark
If trust has left you fallin' in nobody's arms

[Pre-Chorus]
If you wanna hide like your emotions
Heart can't break, it's already broken
If the sun comes up, don't even care at all

[Chorus]
Just keep on dancin' with those teary eyes
Just keep on dancin' with those teary eyes
Promise one day, baby, they're gonna dry
Just keep on dancin' with those teary eyes

[Post-Chorus]
Oh, oh
Oh, oh
Just keep on dancin' with those teary eyes

[Bridge]
Wanna run like your mascara
Wine-stained lips talkin' to the mirror
If the sun comes up, don't even care at all

[Chorus]
Just keep on dancin' with those teary eyes (Oh)
Just keep on dancin' with those teary eyes
Promise one day, baby, they're gonna dry
Just keep on dancin' with those teary eyes

[Post-Chorus]
Keep on dancin' (Oh, oh)
Keep on dancin' (Oh)
Keep on dancin' (Oh)
Just keep on dancin' with those teary eyes
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 161 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4