Workin' On It

Tác giả: King Henry
Never been asked to dance
'Cause I never been the pretty one
Never like compliments
'Cause it's always been so hard belivin' them
You say I'm beautiful
And I say you're full of it
Nothing personal
I'm still not used to this
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
Tryna be good to me
I should give myself way more love
I'm my worst enemy
I'm the voice who says "I'm not good enough"
You say I'm beautiful
And I say you're full of it
Nothing personal
I'm still not used to this
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
'Tryna see what you see
When you look at me
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying
To see what you see
Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying
For you and for me
Trying, I'm trying, I'm trying
To see what you see
Yeah, I'm trying, I'm trying, I'm trying
For you and for me, yeah
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on it
I've been workin' on, workin' on it
(Oh I been) workin' on, workin' on it
'Tryna see what you see
When you look at me
I've been workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
But I'm workin' on, workin' on it
Workin' on, workin' on
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 115 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4