This Love

Tác giả: Chưa Biết
No, no, no

[Verse 1]
Know just how to make me miss ya
When I'm feelin' sentimental
Goin' in our separate ways
But when I'm back here in the middle
Losin' you I couldn't face
But to love you is worse
Waitin' for ya just in case
One day it doesn't hurt, nah, nah, nah

[Pre-Chorus]
Said it's the last time, but nah, nah, nah, nah
Just like the last time, yeah, nah, nah, nah, nah
Tired of building up my walls, yeah
Just to watch them fall again

[Chorus]
So *** this love callin' my name
Get out of my veins
If you need your space, then just walk away
You know how to *** me up, then make it okay
I guess that's just your game, and I'm the one who gets played
Again, and again, and again, and again

[Verse 2]
Maybe you should set me free
Maybe I don't really want you to
Maybe I just wanna be
Be the person that you just can't lose
If you're gonna leave, then go
If you need me, let me know
Love me or just let me go
But no, nah, nah, nah

[Pre-Chorus]
Said it's the last time, but nah, nah, nah, nah
Just like the last time, yeah, nah, nah, nah, nah
Tired of building up my walls, yeah
Just to watch them fall again

[Chorus]
So *** this love callin' my name
Get out of my veins
If you need your space, then just walk away
You know how to *** me up, then make it okay
I guess that's just your game, and I'm the one who gets played
Again, and again, and again, and again

[Bridge]
Maybe you should set me free
Maybe I don't really want you to
Maybe I just wanna be
Be the person that you just can't lose
No, there I go and fall again

[Chorus]
*** this love (Yeah yeah) callin' my name
Get out of my veins (Get out of my veins)
If you need your space, then just walk away
You know how to *** me up, then make it okay
I guess that's just your game (That's just your game)
And I'm the one who gets played
Again, and again, and again, and again, and again

[Outro]
Ooh, oh, again
Oh, no
Here I go again
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 291 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4