Lệ Buồn Tiễn Đưa

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Việt: Nhật Ngân]

Ca sỹ thể hiện: Nini

Chiều trên thềm ga, nụ hôn nồng trao. Lệ buồn tiễn đưa phút giây giã từ. Tàu xa dần xa mình em còn đây. Lệ nhoà trong mắt mờ hoen bóng ai... Ngày vui còn đâu người đi về đâu. Tình nồng ấm nay bỗng xa cách vời. Giờ đây.

Only You

Tác giả: Lời Việt: Nhật Ngân

Only you...... There's only you. Anh theo em. Anh đã theo bao ngày. Anh mang cho ngày nào. Thật gần. Chúng ta. Có nhau. Nhưng em ơi. Ta vẫn xa vời. Cho anh đi về riêng một bóng. Hỡi em. Có.... hay? Những nỗi nhớ. Vây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời Việt: Nhật Ngân