Lệ Buồn Tiễn Đưa

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Việt: Nhật Ngân]

Ca sỹ thể hiện: Nini

Chiều trên thềm ga, nụ hôn nồng trao. Lệ buồn tiễn đưa phút giây giã từ. Tàu xa dần xa mình em còn đây. Lệ nhoà trong mắt mờ hoen bóng ai... Ngày vui còn đâu người đi về đâu. Tình nồng ấm nay bỗng xa cách vời. Giờ đây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời Việt: Nhật Ngân