Những Lời Kinh Thiêng

Tác giả: Nhạc Những Đồi Hoa Sim, lời Pháp Hòa

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Những lời kinh thiêng ôi những lời kinh thiêng sáng chiều lay lòng người. Người còn buồn đau chìm theo bao năm tháng khi lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế. Ai hẹn được ngày về, vì hồng trần bay bay…. Từ nay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Pháp Hòa (Lời)