Can't Stop Dancin'

Tác giả: Chưa Biết
Can't stop dancin'
Just because the music's gone
Hey hey, can't stop dancin', no just because the band
Has packed up and gone home Can't stop dancin' just because the music's gone
'Cause if you keep on dancin'
If you keep on dancin', hey if you keep on dancin'
You're gonna turn the music back on There's a rhythm in the universe
And the music is always there
But whenever things go wrong
Sometimes it's so hard to bear Just the same we've got to move with time
If you don't you're gonna be left behind
Just remember that the beat goes on
Pretty soon they're gonna sing your song And you can't stop dancin'
Just because the music's gone
Hey hey, can't stop dancin', no just because the band
Has packed up and gone home Can't stop dancin' just because the music's gone
'Cause if you keep on dancin'
If you keep on dancin', hey if you keep on dancin'
You're gonna turn the music back on Can't stop, can't stop, can't stop, can't stop
Can't stop, can't stop, can't stop, can't stop Keep dancin', keep dancin', keep dancin'
Keep dancin', keep dancin', keep dancin' No, can't stop dancin'
Just because the music's gone
Hey hey, can't stop dancin', no just because the band
Has packed up and gone home Can't stop dancin' just because the music's gone
'Cause if you keep on dancin'
If you keep on dancin', hey if you keep on dancin'
If you keep on dancin', hey if you keep on dancin'
You're gonna turn the music back on Keep on dancin' Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh
Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh
Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh
Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh
Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh
Can't stop dancin', can't stop dancin', can't stop dancin', oh

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 177 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4