Tình Đẹp Mùa Lá Rụng

Tác giả: La Tuấn Dzũng Và Đỗ Chiêu Đúc

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Khánh Duy

Không ai kéo lại được thời gian. Dõi bóng mây xa tận cuối ngàn. Gom góp muôn rừng cây lá úa. Cho lòng ấm lại buổi thu sang. Còn nhớ năm nào em mười sáu. Má em ửng hồng mỗi độ thu sang. Man mác mắt huyền xa vắng quá. Mỗi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ La Tuấn Dzũng Và Đỗ Chiêu Đúc(Thơ)