MỤC LIÊN CỨU MẸ

Tác giả: Nhạc Nhạc Lan Và Điệp, lời Thầy Pháp Hòa

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Tôi kể người nghe, ngày xưa thời Phật, có một ngài Tôn Giả, tên Mục Kiền Liên, Đại Hiếu là biệt danh,vừa chứng được lục thông. Ngài muốn đền công ơn sanh dưỡng, tìm khắp muôn phương, xem coi mẹ mình, sau khi qua đời,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Lan Và Điệp