Thủ Bình Bán Vắn - An Dương Vương Tử Tiết

Tác giả: Trần Thiên Hùng
1-ADV (-----) Bên tai (xg)
Ta nghe (xg) dập dồn tiếng trống (cống)
2- Giữa hoàng hôn (liu) gió đưa lồng lộng (cộng)
Người lực kiệt (xự) ngựa mỏi vó câu (xê)
3-(-----) Mỵ Châu (xê)
Con hãy (cống)___ ngăn dòng châu lệ (xự)
4-Khóc làm gì (hò)___ giữa cảnh lửa binh (xê)
Giang sơn tang tóc (cống) điêu linh (xê).----
5-(-----) Cổ Loa (xg)
Thất thủ lâm nguy (xg) bởi vì đâu (xê)
6-Thần cung (xê)___ không còn linh nghiệm (xự)
Quân Triệu (xê)___ tiến vào như bão táp (cống)
7-(-----) Phải chăng (liu)
Đã hết (liu)___ đời An Dương Vương (liu)
8-Mỵ Châu : Cha ơi (ú) biển Đông trước mặt (cộng)
Cùng đường tuyệt lộ (xự) khó nỗi đào sanh (xê)
9-(-----) Sao cha (xê)
Không cầu khẩn (cống)___ Kim Qui Thần giải nạn (xự)
10-Thoát vòng (hò)___ tên đạn trùng vây (xê)
Chỉnh đốn quân cơ (xg) hầu phá giặc xâm lăng (xê)
11-ADV (-----) Cha xót xa (xg)
Nhìn cảnh lửa binh (xg) nước mất nhà tan (xê)
12-Bởi lòng tham (xê) của cha con họ Triệu (xự)
Khiến Cổ Loa (xê)___ phải tan tành đổ nát (cống)
13-(-----) Truy binh (liu)
Đã kề bên (liu)___ cha khó thể liệu lường (xề)
14- Nầy hởi (cống) Thần Kim Qui (xê)
Hãy mở cho ta (xê) phúc trùng sanh lộ (xự)
15- Khẩn xin (xg) Thần linh xuất hiện (xự)
Cha con ta (xg)___ thành tâm vọng bái (cống)
16-Thần Kim Qui : Bớ nầy (xề) Thục Phán An Dương Vương (liu)
Ngươi hãy (ú)___ nhìn lại sau ngươi (liu)
17- (-----) Ngươi thấy chăng (xg)
Lông thiên nga (xg)___ bay trong nắng hoàng hôn (xg)
18- Đã đưa (xê) quân Triệu Đà (hò)
Chặn hết đường (hò) ngươi khó nỗi đào sanh (xg)
19-Và hãy nhìn (xừ) vào Mỵ Châu (xê)
Để biết vì đâu (xg)___ thần nỏ hết linh (xê)
20- (-----) Vì đâu thất thủ (cống)
Và vì đâu (liu)___ Đế nghiệp tan tành (xàng)
21-ADV : Ghìm cương ngựa (cộng) đau xót nhìn con (xê)
Tuốt kiếm (xê) lòng Vương đày đoạn (xự)
22-Giết con rồi (hò) Vương tự sát theo con (xg)
Hóa thành (xừ)___Đỗ Quyên khóc nước non (xg) .


... Thủ Bình Bán Vắn mỗi câu 4 nhịp 32 .
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Thiên Hùng
Người sửa: Thiên Hùng
Bài này đã được xem 548 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4