I Need You Now

Tác giả: Chưa Biết
On this thirsty desert ground,
in a dry and barren land,
I bow down
I need You now You will call and I will come
To Your river I will run
I bow down
I need You now Oh, living water. Oh, God, my Savior,
If I ever needed You, I need You now
Oh, living water, Oh, God, my Healer,
If I ever needed You, I need You now You're the start and You're the end
You complete what You begin
I bow down
I need You now You will call and I will come
To Your river I will run
I bow down
I need You now Oh, living water. Oh, God, my Savior,
If I ever needed You, I need You now
Oh, living water, Oh, God, my Healer,
If I ever needed You, I need You now Just like the desert needs the blessing of the rain
Just like the winter, waiting for the sun again
I need you now
Just like a river as it reaches for the sea
Just like a song, it needs the sound of melody
I need you now
[repeat] I need You now
If I ever needed You
I need You now Just like the desert needs the blessing of the rain
Just like the winter, waiting for the sun again
I need You now Oh, living water. Oh, God, my Savior,
If I ever needed You, I need You now
Oh, living water, Oh, God, my Healer,
If I ever needed You, I need You now
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 10 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4