TRỢ DUYÊN

Tác giả: Nhạc Duyên Kiếp, lời Thầy Pháp Hòa

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Anh ơi nếu buồn... ta phải làm sao. Tim em thắt chặt bấy lâu buồn hoài. Rồi vì hiềm hận chẳng muốn nhìn ai. Suốt ngày em chỉ nhăn nhíu đôi mày. Em ơi nhớ thở nhớ cười thật tươi. Dáng em lúc cười thấy bao hiền hòa. Buồn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Duyên Kiếp