Ngàn Thu Phố Lạ

Tác giả: Thơ Phạm Ngọc & Nhạc Linh Chi

Ca sỹ thể hiện: Mỹ Lệ

Như ngọn gió anh tình cờ bay đến. Mắt đuôi thuyền sâu lắng nỗi buồn xưa. Anh lạc loñg giuã ngàn thu phố lạ. Thoáng nhìn em tim rộn rã giao muà. Đôi mắt ấy biết làm sao quên được. Anh vvañ tìm vô vọng tháng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Phạm Ngọc