Người Như Thế Yêu Làm Gì

Tác giả: Khánh Đơn
[ Đk]:Người như thế anh yêu làm gì, người như thế cớ sao anh phải đau lòng, bao lần anh đã từng bảo chính anh đừng yêu em nhưng em vẫn ở trong tim, sợ mai nếu... em quay trở về thì anh vẫn thứ tha như lúc ban đầu yêu vẫn yêu dẫu em làm anh đau em về em đi cho tim anh đau lại càng đau
Kể từ ngày em bước đi thì anh đã không muốn nhắc đến làm gì, bởi vì em đã sống quá vô tâm, em đã quá vô tình... để rồi giờ đây đắng cay người về đây với mong muốn quay trở lại vì yêu em anh đã thứ tha bỏ qua những lỗi lầm người về đây anh chưa kịp mừng vui được vài hôm lòng em lại thay đổi... Người theo ai đi đến cuối phương trời bỏ lại anh lẽ loi.....
Kể từ ngày em bước đi thì anh đã không muốn nhắc đến làm gì, bởi vì em đã sống quá vô tâm, em đã quá vô tình... để rồi giờ đây đắng cay người về đây với mong muốn quay trở lại vì yêu em anh đã thứ tha bỏ qua những lỗi lầm người về đây anh chưa kịp mừng vui được vài hôm lòng em lại thay đổi... Người theo ai đi đến cuối phương trời bỏ lại anh lẽ loi.....
[ Đk]:Người như thế anh yêu làm gì, người như thế cớ sao anh phải đau lòng, bao lần anh đã từng bảo chính anh đừng yêu em nhưng em vẫn ở trong tim, sợ mai nếu... em quay trở về thì anh vẫn thứ tha như lúc ban đầu yêu vẫn yêu dẫu em làm anh đau em về em đi cho tim anh đau lại càng đau
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 545 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4