Why Do You Cry?

Tác giả: Chưa Biết
You know my girl
I need you to write my story
You love to fly
But now you're by my side
It's you I need
And there is no point in worrying
Time to decide
Say Hi or Good Bye
Why.

Why do you cry
Wonderful lady?
Why do you cry
Fighting a fear?
Why do you cry?
Just tell me why?
I'm like a blind
Running behind you.

How many people
Just wanna be friends of mine
How many girls
I've known in my life
Why do you cry
Open your mind
Give me your palm I can't live without you
Without your love…

I know my girl.

I will never breathe without you
It's you I want
To fire my heart inside
Do it instead
And my heart will always guide you
Time to decide
Say Hi or Good Bye………

Why do you cry
Wonderful lady?
Why do you cry
Fighting a fear?
Why do you cry?
Just tell me why?
I'm like a blind
Running behind you.

How many people
Just wanna be friends of mine
How many girls
I've known in my life
Why do you cry
Open your mind
Give me your palm I can't live without you
Without your love…
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 99 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4