Say Something

Tác giả: Chua Biết

Ca sỹ thể hiện: Vincent

Say something, I'm giving up on you. I'll be the one, if you want me to. Anywhere, I would've followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And.

Lỗi Lầm Của Ngày Hôm Qua

Tác giả: Chua Biết

Từng kí ức ùa về vào. Trong bóng đêm lạnh lùng. Từng ngày qua anh một mình. Lặng bước trên đường xưa. Từng ngày qua anh đã nhận. Ra anh vô tâm thật nhiều. Anh xin lỗi khi đã không thể bên em. Tại vì anh ngày xưa đã.

Lặng

Tác giả: Chua Biết

Lặng...để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta. Lặng...để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng... để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Chua Biết

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Anh Đa Tình Quá

Tác giả: Chua Biết

Ca sỹ thể hiện: Maya

Từng ngày qua đi trog em đã nguôi ngoai. Kỷ niệm bên anh nay đã mờ quá. Dẫu có lúc ta kề vai ấp đầu. Và hứa với nhau sẽ yêu trọn đời. Em đã dại khờ tin anh không nghĩ gì. Em mang yêu thương mong anh đổi thay. Chẳng.