Tâm Niệm

Tác giả: Lời Thích Giác Thanh & Hoa Xứ Nhà Nàng

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Beat Karaoke

Ðêm nghe thầy niệm kinh. Lòng con thấy nhẹ nhàng. Ôi! lời kinh thiết tha. Lời thầy như mãi còn vang. Thầy ơi! Con mãi ghi. Mà sao canh vắng chưa tàn. Ngày mai thầy đã đi rồi. Cảnh đời ôi bể dâu. Ôi! Tâm hồn sầu thương. Vì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoa Xứ Nhà Nàng