Lời Cầu Kinh Đêm Nay

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

Lời cầu kinh đêm nay. Cho người thân sum vầy. Lời cầu kinh đêm nay. Cho đời mãi bình yên. Lời cầu kinh đêm nay. Đôi mắt con nhìn chúa. Lời cầu kinh đêm nay. Con chắp đôi bàn tay... Lời cầu kinh hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Thánh Giá Nào Cho Con

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan

1.Thánh giá nào Chúa giành cho con. Những nỗi đường Ngài muốn con đi trên đường dương thế. Đường tình thập giá Chúa đã đi qua. Tình trời đất ra hoa, Can về chiều xưa. Nguyện cầu cùng Chúa suối nguồn an vui. Ban ơn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên