Bài Thơ Mùa Thu

Tác giả: Nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Bích Huyền

Ca sỹ thể hiện: Thanh Xuân

Áo vàng hoa cúc phơi lưng dậu. Sân gió hương lùa thơm ý thu . Ngày mai chị sẽ sang nhà khác. Năm tháng mình em gói đợi chờ ... Em vẫn làm thơ chưa yêu đương. Mùa thu tựa cửa chưa vội vàng. Ngày mai chị sẽ sang nhà.

Thiên Thần Cháy Cánh

Tác giả: Nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Bích Huyền

Ca sỹ thể hiện: Xuân Thanh

Người như thiên thần mỏng manh đôi cánh. Bay đi ngang qua biển và trời xanh. Vui cõi trần gian sông dài trăm nhánh. Nhớ người thưở nào mắt lệ khóc long lanh. Tháng từ thưở nào ta sợ chia cách. Tóc mai sao se sợi nhạt sợi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bích Huyền (Thơ)