Play

Tác giả: Chưa Biết
[Verse 1:]
We used to hide under the covers
Serenade each other
With careless melodies
Something buried deep inside us
The major and the minor
We’re like piano keys.

[Chorus:]
You played for me
You played for me, oooh
You played for me.
I swear it even in my sleep
I hear it like the memory
Of everything we used to be.

[Drop:]
You played for me
You played for me
You played for me.

[Verse 2:]
We couldn’t stop the world from turning
It was like a whirlwind, scattered us like leaves
But i’m stuck inside a feeling
The song that never leaves we were like a symphony.

[Chorus:]
You played for me
You played for me, oooh
You played for me
I swear it even in my sleep
I hear it like the memory
Of everything we used to be.

[Drop:]
You played for me
You played for me
You played for me.

[Bridge:]
You and me
You and me
You and me
You and me
You and me
You played for me.

[Outro:]
I swear it even in my sleep
I hear it like the memory
Of everything we used to be
You played for me.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 19 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4