Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền

Tác giả: Nhạc Hoàng Quang Huế, thơ Thanh Trí Cao

Ca sỹ thể hiện: Nguyên Khang

Giác ngộ rồi người sẽ về đâu. Cho tôi xin bắc một nhịp cầu. Dòng sông ấy thiên thu tĩnh lặng. Người là ai hạn hữu nghìn sau. Giác ngộ rồi ngưồi sẽ làm chi. Cho tôi xin nối kết những gì. Lý tưởng đẹp cuộc đời dâng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Trí Cao (Thơ)