Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền

Tác giả: Nhạc Hoàng Quang Huế, thơ Thanh Trí Cao

Ca sỹ thể hiện: Nguyên Khang

Giác ngộ rồi người sẽ về đâu. Cho tôi xin bắc một nhịp cầu. Dòng sông ấy thiên thu tĩnh lặng. Người là ai hạn hữu nghìn sau. Giác ngộ rồi ngưồi sẽ làm chi. Cho tôi xin nối kết những gì. Lý tưởng đẹp cuộc đời dâng.

Mục Kiền Liên

Tác giả: Hoàng Quang Huế

Ca sỹ thể hiện: Tường Nguyên

Hà hà hà ha... Há ha ha hà.... Hừ hừ hừ hư... Tìm đượng vội xuốgn âm ty. Nóng lòng cứu me, hiểm nguy chẳng sờn. Băng rừng, lội suối, chèo non. Cheo leo ghềnh đá, biển Đông xa mờ. Nhìn trời mây nước bơ vơ. Thương hình dáng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Quang Huế