Giấc Mơ Tự Tại

Tác giả: Hùng Thanh

Ca sỹ thể hiện: Hùng Thanh; Mai Phương Thảo

Qua bao nhiêu năm thân ái, nay con đã về. Tìm lại tánh giác không, như hơ vô tong cõi mộng. Tâm bồ đề con sám hối, biết bao lỗi lầm. Tìm về bến giác xưa, không si mê trong lầm lạc. Nay trong hư vô, con thấy ôi sao diệu kỳ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hùng Thanh