Tin

Tác giả: Lê Anh Đông & Lê Tú

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hoàng Nam

Đêm nay bình an Chúa ban cho người. Này người hãy kịp đến vui đón Jêsus hạ sinh. Chúa vào đời bằng một tình yêu. Xót thương tội nhân sống trong vô vọng. Chúa đến ban một lối đi cho người. Đêm nay một đêm giáng sinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Tú