Đêm Giáng Sinh An Lành

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

Ca sỹ thể hiện: Võ Hạ Trâm

Đêm Giáng Sinh vô cùng. Người người đi về phía giáo đường. Tiếng nguyện cầu hòa tiếng chuông ngân. Xin Chúa nơi cao ngời. Ban phước lành về cho khắp nơi. Đêm Giáng Sinh tưng bừng. Mình tìm trong làn hơi ấm nồng. Em.