Tuổi Hồng - Trương Quang Lục

Tác giả: Tombich

Vui sao khi bước trên đường này, đến trường thân quen vui ngày ngày, tuổi hồng bừng sáng rực rỡ trên vai, khoảng trời mộng mơ đẹp sáng tương lai. Tuổi hồng đến với em. Tựa xuân thắm đang về trên cánh én, tuổi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tombich