Chiều Xuân Xa Nhà

Tác giả: Nhật Ngân & Thơ Huy Phương

Ca sỹ thể hiện: Quốc Đại; Hoài Lâm; Hà Thế Dũng; Quang Lê; Kinh Kha VN; Phương Anh; Phương Ý; Quang Cường; Trang Anh Thơ; Hoàng Sang

Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng ray rứt, nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sau. Biết chừng quê mẹ ở nơi đâu? Từng chiều xuân.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Huy Phương