Turnin'

Tác giả: GRiZ
Well a turnin' now
Yes is a turnin' now
Well a turnin' now
It's too much
In all turnin' now
Well a hurting now.

But is turnin' baby
Ooh ohh no!!!
Last I love you baby
Ooh yeah
Last I love you baby
Ooh yeah
I don't lived now
And I much miss you now
I don't kiss you now
So much pain
Now I take come back
Is you would be there
And is so everything all's
Ooh well
Last I love you baby
Ooh yeah
Last I love you baby
Ooh yeah
And I love you baby
Ooh yeah
Last I love you baby
Ooh well
When I told you
Let me see
And I told you
So many laughs
When am someone
Just go need your love
When I came come back
When you would be there
I was someone here
I need your love again
Ooh noo
Last I love you baby
Ooh yeah
Last I love you baby
Ooh yeah
Last I love you baby
Ooh yeah
Last I love you
Oouoouh Yeah.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 14 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4