She's On Fire

Tác giả: Nhạc Ngoại
Well this is just between us
But between us let's get high
In pictures I have seen her and to see her is truly fine She's on fire
She's on fire, ooo ooh Flowers in her evening set
I get the feeling she won't forget
And there's times you'd long to be her
But to be her is surely blinding She's on fire, she's on fire
She's on to me and now I'm over me
She's on fire, ooo And if I could be inside her light
I would steal enough to make my way into the night
And if I could be inside her light
I might just find I'd be alright Well it's not just a daydream
If you decide to make it your life, your life
And this is not between us
But between us let's keep getting back to where it's from She's on fire, she's on fire
She's on to me and now I'm over me
She's on fire She's on to me and now I'm over me
She's over me and now I'm over her
She's on fire
She's on fire
She's on fire
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 14 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4