Another Brick In The Wall

Tác giả: Nhạc Ngoại
Leaving just a memory
A snapshot in the family album
Daddy, what else did you leave for me
Daddy, whatcha leave behind for me?
All in all it was just a brick in the wall
All in all it was all just bricks in the wall We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone
Hey, Teachers, leave those kids alone All in all its just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone
Hey, Teachers, leave those kids alone All in all you're just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall
[Guitar] I don't need no arms around me
I don't need no drugs to calm me
I have seen the writing on the wall
Don't think I need anything at all
No, don't think I need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were all just bricks in the wall Goodbye, cruel world
I'm leaving you today
Goodbye, goodbye, goodbye Goodbye, all you people
There's nothing you can say
To make me change my mind
Goodbye
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 223 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4