Bơ Vơ

Tác giả: Minh Huy

Ca sỹ thể hiện: Minh Huy

Vậy là người đã cố buông tay em đi. Chẳng còn điều gì lưu luyến khi em đi. Hương tóc em bay ngang đầu. Em khóc vương trên mi. Không thích anh qua đây rằng. Mưa thấm đôi vai em. Tấm trí anh sao hững hờ. Để em đứng bơ.

Phận Trẻ Mồ Côi

Tác giả: Minh Huy

Ca sỹ thể hiện: Khang Lê

Giống bao nhiêu người em cũng có mẹ có cha. Thế sao nhưng mà, em không như bao người khác. Từ khi còn bé cha em mất sớm. Mẹ qua đời lúc khi em vừa lớn. Bỏ lại em giữa chốn chợ đời bơ vơ. Sống sao bây giờ em tôi hãy còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Minh Huy