Phận Trẻ Mồ Côi

Tác giả: Minh Huy

Ca sỹ thể hiện: Khang Lê

Giống bao nhiêu người em cũng có mẹ có cha. Thế sao nhưng mà, em không như bao người khác. Từ khi còn bé cha em mất sớm. Mẹ qua đời lúc khi em vừa lớn. Bỏ lại em giữa chốn chợ đời bơ vơ. Sống sao bây giờ em tôi hãy còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Minh Huy