Bảy Anh Em

Tác giả: Minh Huy & Pjnboys & Phức Hợp Hood

Ca sỹ thể hiện: Minh Huy; Pjnboys; Phức Hợp Hood

Ông quậy ông khón ông Su. Ông nào buồn tình đòi cắt tóc đi tu. Ông trắng ông nhí ông Vương. Đi dô lò đào gặp ông Thái sony. Hook:. Anh em chúng ta như đồ điền đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùn. Đi vô Cricle.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phức Hợp Hood