Hành Khúc Trên Đường Đổi Mới

Tác giả: Thy Đường

Ca sỹ thể hiện: Minh Hoàng; Thu Huyền

Trong bao năm đấu tranh Ngân hàng Nông nghiệp vươn lên. Băng qua muôn khó khăn đắp xây cuộc đời no ấm. Khai thác mọi nguồn vốn, cho vay khắp miền đất nuớc. Ta hêt lòng vì dân trên bước đuờng đổi mới quê hương. Ta ca vang.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thy Đường