Fire

Tác giả: Nhạc Ngoại
Fire
Fire (Throw some water on me)
Fire
Fire
The way you walk and talk really sets me off to???????? Long time, yes it does
The way you squeeze and "cheese" knocks me to my knees and I'm smokin' baby
The way you squirm and quern really wrecks my nerve, I'm so excided child
The way you push, push, lets me know that you're burnin'
Fire (Poor some water on me child)
Fire
Fire (Ah yes I am on...)
Fire
Got me burnin', got me burnin' (With fire)
Got me burnin', got me burnin' (Ah yes I am on...)

Fire, fire, fire, fire, burnin', burnin', baby
Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire baby
Throw some water on me
Will you say what you've got, and girl you've got a lot, you're really something child, yes you are
When you're hot, you're hot, you really shoot your shot, you're down on my chart
Yo, I can tell by your gaze, you're gonna start a fire baby, baby
I'm 'bout to choke from the smoke, gimme time on my stove
Fire (Play on)
Fire (Put the fire, fire, fire, fire, fire)
Fire
Fire (Fire, fire)
The water boy with the bucket, if he didn't want the job, he shouldn't ought had done it
The water boy with the bucket, if he didn't want the job, he shouldn't ought had done it
The water boy with the bucket (Fire, fire, fire, fire, fire), if he didn't want the job, he shouldn't ought had done it
The water boy with the bucket, if he didn't want the job, he shouldn't ought had done it (Burn on)
Fire, fire, fire, fire, fire, burnin', burnin', baby
Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, burnin', burnin', baby (Hell yeah)
Fire, fire (Throw some water on, some water on me)
Fire, fire (Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire)
Got me burnin', got me burnin'
Got me burnin', got me burnin' (Well you've got me burnin' darling)
Got me burnin', got me burnin' (Water, some water on me)
Got me burnin', got me burnin'
Fire (Fire, fire)
Fire (Fire)
Fire (Fire)
Got me burnin', got me burnin'
Got me burnin', got me burnin' (Throw some water on me, water)
Got me burnin', got me burnin'
Got me burnin', got me burnin'
Got me burnin', got me burnin' (Burnin')
Got me burnin', got me burnin'
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 166 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4