After The Fire Is Gone

Tác giả: Chưa Biết
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
The bottle is almost empty
The clock just now struck ten
Darlin' I had to call you
To our favorite place again
We know it's wrong for custom
But the fire's gone out at home
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
Love is where you find it
When you find no love at home
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone

Your lips are warm and tender
Your arms hold me just right
Sweet words of love you remember
That the one at home forgot
Each time we say is the last time
But we keep hangin' on
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
Love is where you find it
When you find no love at home
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
And there's nothin' cold as ashes after the fire is gone
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1393 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4